Impressum

Autorice bloga: Andrijana Simičić i Vedrana Baradić

Lektura: Andrijana Simičić

Prva objava: kolovoz, 2020.

Copyright © 2020. Mala od knjiga

Sva prava pridržana.